ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) รับสมัครพนักงาน15อัตรา บัดนี้-30ก.ย.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเหมา14,500 บาท ป.ตรีทุกสาขา 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเหมา 11,400 บาท วุฒิ ม.6/ปวช. 3. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาอาคารสถานที่ 1 จำนวน 13 ตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด และทักษะทางช่างสาขาต่าง ๆ Advertisement ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก บัดนี้-30ก.ย.65 เวลา 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) โทร 081-760-1031 และ 063-764-2391 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) รับสมัคร จนท.บริหารทั่วไป บัดนี้-25มี.ค.65

  ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มีนาคม 2565 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทดแทนผู้ลาออก จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 12,400 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ปฏิบัติงานเดือนละ 22 วัน มีสวัสดิการที่พักอาศัยในหน่วยงาน ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป 1.1 มีสัญชาติไทย 1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี 1.3 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 1.4 ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท 1.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ […]

error: