ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย เชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเองบัดนี้-29ส.ค.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ส. 5 อัตรา คุณวุฒิระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (งานยุทธศาสตร์และอำนวยการ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office สำหรับงานเอกสาร และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (งานประสานการปฏิบัติการ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office สำหรับงานเอกสาร และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี คุณวุฒิระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (งานวิเคราะห์และดูลระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office สำหรับงานเอกสาร […]

error: