ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาคภาคตะวันออก รับสมัคร จนท.วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ วุฒิ ป.ตรี

Advertisement Advertisement   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำของศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาคภาคตะวันออก จ.ระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อัตราจ้างรายเดือน 15,000 บาท Advertisement – การศึกษาระดับ ป.ตรีในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยีหรือ สาขาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสี – มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี – สามารถปฏิบัติงานที่ ปสภ. ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง นอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดาร หรือพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้ – มีทักษะประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ในระดับภูมิภาค จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ รับสมัครบัดนี้-17ม.ค.66 ส่งใบสมัครได้ที่ [email protected] ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 3869 4168 หรือ 080 451 9261 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค รับสมัครพนักงาน บัดนี้ – 22 ก.ค.64

  ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและประสานงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2564 รับสมัครงาน จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารและประสานงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เพื่อปฏิบัติงานประจำของศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ส่งใบสมัครได้ที่ [email protected] ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 4304 7400 ต่อ 106 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: