ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครพนักงานตามภารกิจ 7 อัตรา

Advertisement Advertisement   ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครพนักงานตามภารกิจ 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0009 /2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม ครั้งที่ 002/2564 1. เจ้าหน้าที่บุคคลและพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. เจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวส. Advertisement 4. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 5. แม่บ้าน 2 อัตรา วุฒิ ม.3 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครโดยสแกน QR […]

error: