ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย

Advertisement Advertisement   ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย ตั้งแต่ วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 164 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 รับสมัคร เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย  1 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 10 พฤศจิกายน 2564 คุณสมบัติ Advertisement เพศชาย / หญิง วุฒิ ป.ตรี  สาขาวิชา ทางภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ และ Remote Sensing & GIS ค่าจ้าง จำนวน 10,000 บาท มาสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่ง e-mail ([email protected]) […]

error: