ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ รับสมัครนักวิจัย ป.ตรี 26ธ.ค.65-3ม.ค.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิจัย กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ เพศชาย/หญิง 2 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 19,500 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางฟิสิกส์ (ดารา ศาสตร์) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 มีทักษะด้านดาราศาสตร์ และ/หรือ Image Processing Advertisement หากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความสามารถในการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ และ Image Processing – มีประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล Minor Planet Center – มีประสบการณ์ในการเฝ้าระวังทางอวกาศ (Space Situational Awareness) โดยกล้องโทรทรรศน์มากกว่า 5 ปี และมีความสามารถในการควบคุมกล้องโทรทรรศน์เพื่อค้นหาและติดตาม ดาวเทียม – มีประสบการณ์ในการใช้ Telescope หรือเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ระดับนานาชาติ – ได้รับ Systems […]

ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6-ป.ตรี

  ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานธุรการ เพศชาย/หญิง 1 อัตรา วุฒิ ม.6 มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. พนักงานคอมพิวเตอร์ เพศชาย/หญิง 1 อัตรา ปวช. สาขาวิชา/ทาง คอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.20 หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ปฏิบัติงานในการใช้งานโปรแกรมแต่งภาพ หรือเขียน Website ได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. นักวิจัย เพศชาย/หญิง 2 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง ฟิสิกส์ (ดาราศาสตร์) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 มีทักษะด้านดาราศาสตร์ และ/หรือ Image Processing มีความสามารถในการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ และ Image Processing มีประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล Minor Planet […]

error: