ศูนย์บางซื่อฯ เปิดลงทะเบียนฉีด AZ+PZ เข็มแรก ทั้งคนไทย-ต่างด้าว เช็กเลย!

Advertisement ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับคนที่ไม่เคยฉีดเลย AZ+PZ คนไทย-ต่างชาติ-ต่างด้าว มาได้หมด ถ้าอายุ 18 ปีขึ้นไป ฉีดได้ถึง 7 ธันวาคม 64 เช็กเลย ต้องทำยังไง Advertisement วันที่ 22พฤศจิกายน 2564 เฟซบุ๊ก ไทยรู้สู้โควิด รายงานว่า ผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 ทั้งคนไทย ต่างชาติ ต่างด้าว อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ต้องการฉีดวัคซีนที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ สามารถจองคิวผ่านเครือข่ายมือถือได้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดยเข็มที่ 1 จะเป็น AstraZeneca ส่วนเข็มที่ 2 เป็น Pfizer ระยะห่าง 28 วัน (4 สัปดาห์) ฉีดได้ตั้งแต่วันนัดเป็นต้นไป หรือหลังวันนัด ไม่มีบริการเลื่อนเข้าก่อนวันนัดฉีดที่จองคิวได้ โดยสามารถเข้าได้ทุกประตู (1, 2, […]

error: