ศูนย์บริหารจัดการประมงฯ จ.สมุทรปราการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (2 – 13 ธ.ค.56)

Advertisement ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน จ.สมุทรปราการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 ธ.ค.56 Advertisement ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สื่อสาร อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน สมุทรปราการ ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้ 

error: