ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่17อัตรา

Advertisement Advertisement   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว 17 อัตรา ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) 2 อัตรา – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี – ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน – ป.ตรีทางด้านสังคมศาสตร์ ทุกสาขา – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ – สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) 1 อัตรา – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี – ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน – ปวส. หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและวันหยุดราชการได้ ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่พัสดุ (ชั่วคราว) 1 อัตรา – […]

ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย รับสมัครพนักงาน ปฏิบัติงาน กทม.-สุรินทร์

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อจ้าง บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรชั่วคราวในตําแหน่งต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตําแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต 1 อัตรา ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน วุฒิ ม.6/ปวช. ปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดราชการได้ ตําแหน่งที่ 2 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ 1 อัตรา ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์หรือใกล้เคียง ที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ 1) […]

error: