ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน14อัตรา วุฒิ ม.6-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว **หมายเหตุ**ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ** ตำแหน่งที่ 1 พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ป.ตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล) ตำแหน่งที่ 2 พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) ป.ตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล ปฏิบัติงานประจำที่จังหวัดพิษณุโลก สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ตำแหน่งที่ 3 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) 2 อัตรา ฝ่ายรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี […]

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว ตำแหน่งที่ 1 พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 ลพบุรี 1 อัตรา 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพ 3. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือในวันหยุดราชการได้ 4. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลพบุรี หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับสะดวกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่งที่ 2 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน 1 อัตรา 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 – 35 ปี 2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์) ตำแหน่งที่ 3 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 ลพบุรี […]

ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่17อัตรา

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว 17 อัตรา ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) 2 อัตรา – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี – ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน – ป.ตรีทางด้านสังคมศาสตร์ ทุกสาขา – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ – สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) 1 อัตรา – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี – ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน – ปวส. หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและวันหยุดราชการได้ ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่พัสดุ (ชั่วคราว) 1 อัตรา – เพศชาย อายุไม่เกิน […]

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครเป็นบุคลากรชั่วคราว 7 อัตรา

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว 7 อัตรา **ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ** ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี – วุฒิ ปวส. สาขาพาณิชยการ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาบริหารธุรกิจและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) 1 อัตรา – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี – ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน – ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ ตำแหน่งที่ 3 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) 1 อัตรา – ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 – 35 ปี – ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว […]

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 7 อัตรา

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 7 อัตรา (สภากาชาดไทย ไม่ได้มีสถานะเป็นหน่วยงานราชการ) ตั้งแต่วันที่ 13-26 สิงหาคม 2564  ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งที่ 1 พยาบาล 3-5 ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล ตำแหน่งที่ 2 ผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1-4 ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตำแหน่งที่ 4 พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ตำแหน่งที่ […]

error: