ศูนย์บริการโลหิตฯ สภากาชาดไทย รับสมัครเภสัชกร-เจ้าหน้าที่อื่น ๆ หลายอัตรา

Advertisement Advertisement   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งที่ 1 เภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้ำยา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน ป.ตรี เภสัชศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สามารถปฏิบัติงานเป็นทีม และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากกว่า 10 คนขึ้นไปได้ มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice : GMP) สามารถปฏิบัติงานภายในห้องสะอาด (Cleanroom) ได้ หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตยา โดยเฉพาะด้านกระบวนการผลิตยาปราศจากเชื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 […]

error: