ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มช. รับสมัคร จนท.หน่วยพัฒนาคุณภาพ

Advertisement Advertisement   ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2565 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา (3 เดือน) ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพ วุฒิป.ตรี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท Advertisement วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะ เทคนิคการแพทย์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://cmu.to/8xev5 โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาเปิดทำการของศูนย์บริการฯ จันทร์ – ศุกร์ […]

error: