ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน

Advertisement Advertisement   ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/mainmenu detail/4/3512/3 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: