ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ป.ตรี 1-11พ.ย.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ,สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ,สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์,สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Advertisement ขอยื่นใบสมัคร 1-11พ.ย.65 ในวัน เวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เลขที่ 548 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-140141, 053-801160-61 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: