ศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป

Advertisement Advertisement   สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาทต่อเดือน ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทางสังคมศาสตร์หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า ได้ในระดับเดียวกัน มีความรู้ความสนใจในการข่าว หรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ Advertisement ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐานทั้งหมด บัดนี้-9ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 167 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: