ศูนย์ช่วยเหลือสังคม พม. รับสมัคร จนท.ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ป.ตรีทุกสาขา

Advertisement Advertisement   ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังข่าวสารและสถานการณ์ประจำวัน) 6 อัตรา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทุกสาขาวิชา Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 30ส.ค.-6ก.ย.65 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามฝ่ายบริหารศูนย์ช่วยเหลือสังคม 0 2659 6531 หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected] โดยหมดเขตรับสมัครวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา […]

error: