ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา มีประสบการณ์เลขานุการ-งานบริหารทั่วไป สมัครทางอีเมล์/ทางไปรษณีย์บัดนี้-15มี.ค.62

Advertisement   Advertisement Advertisement ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป (งานคณะกรรมการและที่ปรึกษา) วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานเลขานุการผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหาร หรืองานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้อง สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-15 มี.ค.62 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร. 0-2644-9900 ต่อ 103, 206 ((คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร1)) ((คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร2)) ((คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร))

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิป.ตรีขึ้นไป สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ บัดนี้-21พ.ค.61

    ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ – อายุไม่เกิน 35 ปีนับตั้งแต่วันที่สมัคร – วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงไม่น้อยกว่า 3 ปี – มีประสบการณ์การทำงานด้าน IT Support, System Admin หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-21 พ.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

error: