ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา เริ่มงาน 1เม.ย.65

Advertisement Advertisement   ธนาคารออมสิน (ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสะพานใหม่) รับสมัครลูกจ้างโครงการเพื่อปฏิบัติงานตามมาตรการแก้ไขหนี้ รับสมัครลูกจ้างโครงการเพื่อปฏิบัติงานตามมาตรการแก้ไขหนี้ 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสะพานใหม่ (สถานที่ตั้ง ชั้น 2 ธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ) Advertisement คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา 2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ 3. มีทักษะการสื่อสาร และการใช้คอมพิวเตอร์ 4. ปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ปัจจุบัน อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท *ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ติดต่อสอบถาม คุณเดียร์ 092 757 9251 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัคร scan เอกสารมาที่ email : […]

error: