ยังหนัก! โควิดไทยวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 4,108 ราย ดับเพิ่มอีก 31 ราย

Advertisement ยังหนัก! โควิดไทยวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 4,108 ราย ดับเพิ่มอีก 31 ราย ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 พบผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รวม 4,108 ราย Advertisement Advertisement จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 3,879 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 229 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,578 ราย ผู้ป่วยสะสม 203,784 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 31 ราย   ข่าวจาก : มติชน

เปิดขั้นตอน “วอล์กอิน” ฉีดวัคซีนโควิด มีที่ไหนบ้าง เช็กที่นี่!

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิด 4 ขั้นตอน ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด แบบ “วอล์กอิน” เริ่มเดือนมิถุนายน ภายหลังกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้น โดยการเปิดบริการฉีดวัคซีนแบบ Walk in (วอล์กอิน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 หรือทันทีที่พร้อม เปิดขั้นตอนการวอล์กอินเพื่อเข้ารับวัคซีนของประชาชน ผ่าน 4 ขั้นตอน โดยเป็นข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลโควิด-19 (ข้อมูลวันที่ 14 พ.ค.64) ต่อไปนี้ ตรวจสอบสถานพยาบาล ประชาชนที่ต้องการเข้ารับวัคซีนให้ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลหรือบริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาลทั้ง 25 แห่ง  หรือโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ 126 แห่ง เตรียมหลักฐาน เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน ประชาชนแจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาล (กรณีที่คิวเต็มเจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนและนัดหมายการฉีดวัคซีนในวันถัดไป) ปรึกษาแพทย์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเป็นประจำเพื่อพิจารณาก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ยังมีอีก 2 ช่องทางที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แก่ กลุ่มที่มาจากระบบนัดหมายผ่านไลน์และแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” […]

error: