ศูนย์กิจการนานาชาติฯ มอ.รับสมัครนักประชาสัมพันธ์-จนท.บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-7มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้-7มิ.ย.66 1. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรี สาขาสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่น แต่มีประสบการณ์การทำงาน หรือมีผลงานด้าน การเขียนบทและผลิตสื่อวิทยุหรือวิดีทัศน์ (แนบหลักฐาน/ผลงานพร้อมใบสมัคร) มีทักษะการเขียนที่ดี มีความสนใจและเข้าใจงานด้าน Content วางแผนและถ่ายทอดเรื่องราวผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ให้สอดคล้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาราชการได้ รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร : https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx? Advertisement 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การตลาด หรือสาขาอื่นแต่มีประสบการณ์การ ทำงานด้านที่เกี่ยวข้องมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร : https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?CUk5

error: