ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-25มี.ค.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-25 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ครั้งที่ 3/2565 1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อัตราค่าจ้าง 740 บาท/วัน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวส.) 1 อัตรา สังกัดงานคลัง อัตราค่าจ้าง 590 บาท/วัน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป 3. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวส.) 1 อัตรา สังกัดงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อัตราค่าจ้าง […]

error: