ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 16-23พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 11 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention :EI) และเตรียมความพร้อมของผู้พิการ 2. พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร ที่จัดการศึกษาสำหรับผู้พิการทางการศึกษาทั้ง 9 ประเภท 3. จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับผู้พิการ 4. ให้บริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับผู้พิการ (Transitional Services) 5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว และชุมชน Advertisement 6. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับผู้พิการ 7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดขอนแก่น 8. ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา9 จังหวัดขอนแก่น […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 สุพรรณบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง บัดนี้-17ม.ค.66

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท – วิชาเอกดนตรีสากล /วิชาเอกดนตรีศึกษา/วิชาเอกแพทย์แผนไทย/วิชาเอกแพทย์แผนไทยประยุกต์/การศึกษาพิเศษ – ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาเอกที่ระบุข้างต้น ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 85 หมู่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บัดนี้-17ม.ค.66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: