ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 10 อัตรา

Advertisement Advertisement   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 10 อัตรา วุฒิการศึกษา ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน สถานที่ปฏิบัติงาน (1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง (2) ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังโรงพยาบาลราชวิถี (3) ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (4) ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (5) ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังโรงพยาบาลเลิดสิน (6) ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลรามาธิบดี (7) หน่วยบริการมีนบุรี (8) ศูนย์การเรียน (9) ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ (10) มูลนิธิออทิสติกไทย Advertisement 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร […]

error: