ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเอง 6-10พ.ย.66

Advertisement   Advertisement   ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันที่ มีนิสัยรักเด็ก ใจเย็น เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มานะ อดทน สามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุรินทร์ อัตราค่าตอบแทน : 9,000 บาท Advertisement ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 333 หมู่ 5 บ้านจะแกโกน ต.ท่าสว่าง อ.เมืองจ.สุรินทร์ 32000 ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 พ.ย. 2566 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: