กศน.อำเภอหนองหาน รับสมัครครูผู้สอนคนพิการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10ม.ค.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กศน.อำเภอหนองหาน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 58 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน 1 ชุด บัดนี้-10ม.ค.66 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหนองหาน ภาคเช้าเวลา 08.30- 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. (ไม่เว้น วันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 081-5442029 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กศน.อำเภอเมืองน่าน รับสมัครครูผู้สอนคนพิการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-2ธ.ค.65

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองน่าน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ป.ตรีทางการศึกษา ได้แก่ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง ทุกสาขา ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง บัดนี้-2ธ.ค.65 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองน่าน เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามทาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5477 5224 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: