ศูนย์การบินทหารบก ลพบุรี รับสมัครบรรจุพนักงานบริการ(หญิง) วุฒิ ม.6/ปวช. สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-11ส.ค.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครเลือกสรรบุคคลพลเรือน (หญิง) เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์การบินทหารบก 1 อัตรา ผู้สมัครต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป สามารถพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้) Advertisement รับสมัคร 10-11ส.ค.66 เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ลพบุรี โทรศัพท์ 0-3648-6925 ถึง 7 ต่อ 39417 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

  ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-7 มกราคม 2565 ศูนย์การบินทหารบก การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง เสมียน (ขกท.710) 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) 2.1.1 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 2.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ (ปวช.) ขึ้นไป สามารถพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้) 2. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) 1. รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน […]

ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน-ทหารกองหนุนสอบเป็นนายทหารประทวนและพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช.9-11ก.ค.61

    ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 11 อัตรา และ พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา นายทหารประทวน จำนวน 11 อัตรา เสมียน จำนวน 6 อัตรา ( ชาย 3 / หญิง 3 ) พลขับ จำนวน 5 อัตรา (ชาย) อายุ 18 – 30 ปี (พลขับ 22 – 30 ปี) วุฒิ ม.6 ขึ้นไป พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา พนักงานบริการ ตำแหน่ง พนักการเงินและบัญชี จำนวน […]

ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สอบบรรจุรับราชการวุฒิ ม.6/ปวช.6-8มี.ค.61

    ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 คุณวุฒิ ม.6/ปวช. ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องพักผ่อน ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี ภายในวันที่ 6-8 มี.ค.61 เวลา 9.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3648-6925-7 ต่อ 39417 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม                  

ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน บรรจุเป็นนายทหารประทวน/พนักงานราชการ15-17ส.ค.60

  ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช. เปิดรับสมัคร 15-17 ส.ค.60 ดังรายละเอียดด้านล่างนี้          

ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน วุฒิ ม.6/ปวช.เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

  ศูนย์การบินทหารบก (ลพบุรี) รับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)  5 อัตรา 1. เสมียน (ชาย)1 อัตรา (อายุ 18-30 ปี วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า) 2. พลขับ (ชาย) 3 อัตรา (อายุ 22-30 ปี เป็นทหารกองหนุน วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า) 3. ช่างประปา (ชาย) 1 อัตรา (อายุ 18-30 ปี วุฒิปวช. หรือเทียบเท่า ช่างก่อสร้าง) สถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องพักผ่อน ศูนย์การบินทหารบก (ลพบุรี) ตั้งแต่วันที่ 28-30 มีนาคม 2560 โทร.0-36-48-6925 ถึง 7 ต่อ 39417 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  […]

error: