ศูนย์การบินทหารบก ลพบุรี รับสมัครบรรจุพนักงานบริการ(หญิง) วุฒิ ม.6/ปวช. สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-11ส.ค.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครเลือกสรรบุคคลพลเรือน (หญิง) เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์การบินทหารบก 1 อัตรา ผู้สมัครต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป สามารถพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้) Advertisement รับสมัคร 10-11ส.ค.66 เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ลพบุรี โทรศัพท์ 0-3648-6925 ถึง 7 ต่อ 39417 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: