ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-9ส.ค.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ 1. พนักงานธุรการ 2 อัตรา 2. พนักงานบริการ 1 อัตรา Advertisement คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานบริการ 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-9ส.ค.66 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 15.00 นาฬิกา ณ กองกำลังพล ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ

  ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง เสมียน (หมายเลขชำนาญการทหาร 710) 2 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2565ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 13.00 นาฬิกา ณ กองกำลังพล ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

  ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ม.3 ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2564 ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 4 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทน เป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทน เป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึง 14 […]

error: