ศูนย์การทหารม้า รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 20-24มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พนักงานบริการ ศม. 2 อัตรา (ชาย, หญิง) วุฒิ ม.3/ปวช./ปวท./ปวส. Advertisement รับสมัคร 20-24มิ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารรับรอง ลานสวนสนาม ค่ายอดิศร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์การทหารม้า รับสมัครบรรจุพนักงานราชการวุฒิ ม.3/ปวช.บัดนี้-7พ.ค.64

  ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 พนักงานบริการพิธีกรและประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา (ชาย, หญิง) วุฒิ ม.3 พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ชาย, หญิง) วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน พนักงานบริการช่างภาพหญิงและกิจการพลเรือน 1 อัตรา (หญิง) วุฒิ ม.3 พนักงานบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเบื้องต้น 1 อัตรา (ชาย, หญิง) วุฒิ ม.3 พนักงานบริการเสมียนพิมพ์ดีด 2 อัตรา (ชาย, หญิง) วุฒิ ม.3 พนักงานล่ามภาษาต่างประเทศ 1 อัตรา (ชาย, หญิง) วุฒิ ม.3  รับสมัครบัดนี้-7พ.ค.64 ณ กองบัญชาการศูนย์การทหารม้า […]

210อัตรา!! ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการทหารเหล่าม้า บรรจุเป็นนายทหารประทวน รับสมัคร23-29ม.ค.62

    ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุนเก่า เหล่าม้า เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปี 2562 จำนวน 210 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารม้าอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในเหล่าม้า มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภท 1 ใน 30 เมษายน 2562 โดยอายุไม่เกิน 25 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า การรับสมัคร : รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มกราคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร นายสิบ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) 

(รับทั้งชาย/หญิง)ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน สอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ1-9มิ.ย.60

  ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 11 อัตรา 1. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ชาย/หญิง) – วุฒิ ปวช. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยการ (ต้องเรียนบัญชีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต) 2. พนักงานโรงพิมพ์ 1 อัตรา (ชาย/หญิง) – สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ม.3 3. พนักงานบริการ 9 อัตรา (ชาย/หญิง)  – ด้านพิธีกรและประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา (ชาย 1 อัตรา หญิง 1 อัตรา) : สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ม.3 – ด้านช่างภาพหญิงและกิจการพลเรือน 1 อัตรา (เพศหญิง) : สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า […]

(210อัตรา)ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุน(เหล่า ม.) รับราชการเป็นนายทหารประทวน

(210อัตรา)ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุน(เหล่า ม.) รับราชการเป็นนายทหารประทวน ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุน (เหล่า ม.) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน ๒๑๐ อัตรา – เป็นทหารกองหนุน เหล่า ม. อย่างน้อย ๑ ปี อายุไม่เกิน ๒๕ ปี วุฒิ ม.๖ – รับสมัครวันที่ ๑๙ – ๒๘ ม.ค. ๖๐ สมัครที่ แหล่งสมาคมนายทหารนายสิบ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี ข่าวสารจาก : เพจข่าวรับสมัครงานราชการทหาร – Black Army

error: