ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดสอบทหารกองหนุน บรรจุเป็นทหารชั้นประทวน 120 อัตรา

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดสอบทหารกองหนุน บรรจุเป็นทหารชั้นประทวน 120 อัตรา (อัตรา สิบตรี) เปิดรับสมัครวันที่ 20 -29 มกราคม พ.ศ. 2558   คุณสมบัติทั่วไป 1.เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ที่รับราชการมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้น 1 ใน 30 เมษายน 2558 โดย โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี 2. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป  เงินเดือนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้ว) สมัครและขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จ.ลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 มกราคม 2558 […]

error: