ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา (บัดนี้ – 13 ก.ย.56)

Advertisement ศูนยอำนวยการสร้างอาวุธ จ.ลพบุรี ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ก.ย.56 Advertisement คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ตำแหน่งที่จะจัดจ้าง ( กลุ่มงานเทคนิค ) จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้ – ช่างกลโรงงาน จำนวน 6 อัตรา – ช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา – ช่างสี จำนวน 1 อัตรา – ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา – ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทาความเย็น จำนวน 1 อัตรา – […]

error: