ม.มหิดล ขยายเวลารับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ วุฒิ ป.เอก เงินเดือน31,500

Advertisement คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย Advertisement ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 1 อัตรา หน่วยงาน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ เงินเดือน 31,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ป.เอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเน้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2. หากเคยสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยทรัพยากรบุคคล คณะศิลปศาสตร์ ถนนพุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2441-4401-4 ต่อ 1712-14 และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.la.mahidol.ac.th หรือส่งหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่อง Subject: ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร_ชื่อ-นามสกุล (เช่นอาจารย์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์_นายวินัย […]

error: