เล็งยุบ’ศึกษาภัณฑ์’ลดภาระหนี้ ยกเลิกสัญญา100ร้านหนังสือเรียน

Advertisement   Advertisement วันที่ 17 ต.ค. นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยภายหลังประชุมรวมกับผู้บริหารองค์การค้าของสกสค. ว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อหาทางออกให้กับองค์การค้าฯ อันดับแรก จะเร่งทำความเข้าใจกับบุคลากร ว่าองค์การค้าฯเป็นส่วนหนึ่งของสกสค. เพราะฉะนั้นไม่ว่า ความสำเร็จ หรือความล้มเหลวย่อมส่งผลกระทบต่อสกสค. ในการดำเนินงาน ได้มอบการบ้านให้ทั้ง 2 ฝ่ายไปดำเนินการจัดทำแผนเพื่อนำมาเสนอในที่ประชุมอีกรอบในวันที่ 29 ต.ค. เบื้องต้น ให้ไปคิดแก้ปัญหาอัตรากำลังคน ซึ่งขณะนี้องค์การค้าฯ มีภาระหนักในเรื่องการจ่ายเงินเดือน 40 กว่าล้านบาทต่อเนื่อง โดยให้ไปศึกษาข้อกฎหมาย เพื่อทำแผนถ่ายโอนกำลังคน ลดภาระในเรื่องการจ่ายเงินเดือนขององค์การค้าฯ ยกเลิกสัญญาตัวแทนจำหน่าย นอกจากนี้ ทางองค์การค้าฯ ยังแจ้ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรณีที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตัดโควต้าการจัดพิมพ์หนังสือเรียนขององค์การค้าฯ เหลือ 70% ทำให้ตัวแทนร้านค้าขอถอนตัวกว่า 90 แห่ง จากที่มีทั้งหมด ประมาณกว่า 100 แห่ง ทำให้องค์การค้าฯ เกิดความกังวล […]

error: