ศึกษาธิการเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส. 28พ.ย.-2ธ.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน 1. พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ ประจำกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน 9,000 บาท วุฒิ ปวช./ปวส.ทุกสาขา Advertisement 2. พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ประจำกลุ่มอำนวยการ 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน 9,000 บาท วุฒิ ปวช./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 28พ.ย.-2ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ หน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: