โอกาสดีๆห้ามพลาด!! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลจำนวนกว่า242ทุน ประจำปี2561

Advertisement   Advertisement ใครที่กำลังมองหาทุนเรียนต่อ โอกาสดีๆ มาถึงคุณแล้ว!! ทางสำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลประจำปี 2561 โดยแบ่งเป็นทุน UiS และทุนทั่วไประดับปริญญา ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ดังต่อไปนี้ ทุน UiS จำนวน 43 ทุน   มูลค่าทุนการศึกษา : ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา 2 ระยะ เป็นทุนศึกษาสำหรับชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี เป็นทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหรือต่างประเทศ โดยหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้รับทุนจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันทีและจะปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ก่อนที่จะรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในระยะที่ 2 ระดับการศึกษา/สาขาวิชา : ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย และระดับปริญญาโท คุณสมบัติผู้สมัคร : มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับสายวิทยาศาสตร์ และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับสายสังคม วิธีการสมัคร : รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://uis.ocsc.go.th ปิดรับสมัคร : 27 ธันวาคม 2560 ข้อมูลเพิ่มเติม : www.ocsc.go.th/scholarship/uis   ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา […]

error: