ผปค.นับร้อยโดนวิกฤติโควิด ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม ศิษย์เก่าระดมทุนช่วย

Advertisement 20 มีนาคม ที่โรงเรียนวัดบวรมงคล ถนนจรัญสนิทวงศ์ 46 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นายชาตรี จินดามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล เปิดเผยว่า โรงเรียนวัดบวรมงคลพร้อมคณะครูฯ สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าฯ เครือขายผู้ปกครองและองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเนื่องในวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 68 ปี Advertisement โดยในช่วงเช้าทางโรงเรียนได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ มีพระสงฆ์ 9 รูปทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำพิธีทอดผ้าป่าสามมัคคี วัตถุประสงค์เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษานักเรียนและนักกีฬาที่เรียนดี พร้อมทั้งพัฒนาห้องเรียนอาชีพ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนวัดบวรมงคลได้รับเงินร่วมทำบุญ จำนวนทั้งหมดเบื้องต้นในวันนี้เป็นจำนวนเงิน 586,072.82 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขออนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณต่อผู้มีจิตศรัทธา มา ณ โอกาสนี้ นายชาตรี เปิดเผยอีกว่าวัตถุประสงค์ของการทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี และนักกีฬาที่มีผลการเรียนดี รวมถึงการพัฒนาห้องเรียนอาชีพ และห้องปฏิบัติการต่างๆ สำหรับที่ต้องทอดผ้าป่าการศึกษามาเป็นทุนการศึกษา และพัฒนาห้องเรียน ทุนการศึกษาถูกใช้เป็นเครื่องกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ขณะเดียวกันทุนดังกล่าวก็จะถูกหมุนเวียนมาเป็นรายได้ของสถานศึกษาสำหรับการจ้างครูอัตราจ้างในสาขาที่ขาดแคลน แม่บ้าน ยาม ที่โรงเรียนต้องหาเงินมาจ้างเองเมื่ออัตรากำลังที่มีอยู่เกษียณอายุราชการไป ส่วนโครงการต่าง ๆของโรงเรียน รวมถึงการพัฒนาห้องเรียน ก็ติดข้อจำกัดจากงบประมาณรายหัวที่โรงเรียนขนาดเล็กก็จะได้จำนวนเงินที่น้อยเพราะยอดเงินที่ได้มาจากจำนวนเด็กคูณด้วยเงินจัดสรรต่อคนต่อปี ซึ่งโรงเรียนนำไปจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ก็แทบจะหมด […]

error: