ลงทะเบียนเลย! ศิริราช เปิดจองคิว ฉีดวัคซีน เพิ่มเติม ผ่านแอพฯ สำหรับกลุ่มเสี่ยง

Advertisement โรงพยาบาล ศิริราช ประชาสัมพันธ์ เปิดให้ลงทะเบียนจองคิว ฉีดวัคซีน เพิ่มเติม สำหรับผู้สูงอายุ – 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ผ่านแอพพลิเคชั่น Siriraj Connect เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน โรงพยาบาลศิริราช เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีด วัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ 59 ปี 10 เดือน ขึ้นไป) และผู้ป่วย 7 โรคกลุ่มเสี่ยง Advertisement Advertisement ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 12-31 กรกฎาคม 2564 โดยจองผ่านแอพพลิเคชั่น Siriraj Connect เลือกเมนู “จองคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด-19” ตามจำนวนวัคซีนที่ทางกรุงเทพมหานครจัดสรรให้เพิ่มเติมสำหรับเดือนกรกฎาคม 2564 ส่วนการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนเพิ่มเติม ในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป จะประกาศให้ทราบในภายหลัง   ข่าวจาก : […]

error: