คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รับสมัครงานวุฒิ ปวส.บัดนี้-15พ.ค.60

  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา เงินเดือน 12,285 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-15 พ.ค.60  

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รับสมัครงานวุฒิ ป.โท บัดนี้-27พ.ย.59 เงินเดือน22,750

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 22,750 บาท ปฏิบัติงานที่งานวิจัย  คุณสมบัติเฉพาะ – วุฒิ ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย) – อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร – ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (สามารถยื่นผลคะแนน ณ วันสอบสัมภาษณ์ได้) – หากมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการนวัตกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัคร 14-27 พ.ย.59 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ 

(สมัครออนไลน์)คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,500 บัดนี้-18ส.ค.59

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา สำนักงานคณบดี อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ : 28 ก.ค.-18 ส.ค.59 คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์และการบริหารจัดการ ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร มีความรู้ความสามารถในการกำกับดูแลหรือจัดกิจกรรมนักศึกษาและชื่นชอบในงานกิจกรรมนักศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป กรุณาแนบมาด้วยหากไม่มีไม่รับพิจารณา) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Word, Excel, Powerpoint) และ Internet ได้ดี หรือถ้ามีความรู้ด้านการจัดทำเว็บไซด์จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจาณา รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ […]

error: