มหาเถรสมาคม เร่งร่างกฎหมายรองรับ ‘ตำรวจพระ’ หวังช่วยปกป้องศาสนาให้มั่นคงมากขึ้น

Advertisement   Advertisement 10 ธ.ค.61 พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณายกร่างกฎ ระเบียบ พระวินยาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้กำลังให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ซึ่งดูแลในเรื่องของพระวินยาธิการ หรือที่คนทั่วไปมักเรียกว่า ตำรวจพระ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระวินยาธิการ ว่า มีการดำเนินการอย่างไรไปบ้าง และในการประชุมพระวินยาธิการแต่ละครั้ง มีข้อเสนอ ปัญหา อะไรบ้าง ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ นอกจากนี้จะให้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่าง กฎ ระเบียบ ดังกล่าว โดยจะมีทั้งนักวิชาการจากคณะสงฆ์ และนักวิชาการจากฆราวาส รวมทั้งหัวหน้าพระวินยาธิการ มาร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อให้ร่างกฎ ระเบียบฉบับนี้ มีความครอบคลุมและสมบูรณ์ที่สุด Advertisement พระพรหมโมลี กล่าวต่อไปว่า การที่ มส.มีมติให้มีการดำเนินการร่างกฎ ระเบียบ พระวินยาธิการ เพื่อต้องการให้พระวินยาธิการได้มีเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเพื่อรับรองสถานะพระวินยาธิการ เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นตำแหน่งที่คณะสงฆ์ตั้งขึ้นแต่ไม่ได้มีระเบียบใด ๆ รองรับ ทั้งที่พระวินยาธิการเป็นตำแหน่งสำคัญ เพราะพระภิกษุที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัด หรือเจ้าคณะผู้ปกครอง ให้เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุน การปกครองของเจ้าอาวาส […]

error: