ศาลแขวงดุสิต รับสมัครนักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ ป.ตรี บัดนี้-8ธ.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงดุสิต รับสมัครบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหา คดียาเสพติดในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (**กรณีเดือนแรกมีการปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าจ้างเหมาเป็นรายวันเฉพาะ วันที่ปฏิบัติงานในอัตราวันละ 500 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ตำแหน่งนักจิตวิทยา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก Advertisement (2) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ https://dsmc.coj.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงดุสิต อาคารศาลแขวงดุสิต ชั้น 2 (งานพัสดุ) ซอยสีคาม ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 บัดนี้-8ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ หมายเลข โทรศัพท์ 02 241 2654 ต่อ 231-232

ศาลแขวงดุสิต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร บัดนี้-15 ต.ค.64

  ศาลแขวงดุสิต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงดุสิต การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ www.dsmc.coj.go.th  และยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงดุสิต อาคารศาลแขวงดุสิต ชั้น 2 (งานพัสดุ) ซอยสีคาม ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: