ศาลแขวงดอนเมือง รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

Advertisement Advertisement   สำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1-20 สิงหาคม 2564 สำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./อนุปริญญา/ปวส. Advertisement ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตาม QRCode ท้ายหนังสือนี้ พร้อมส่งหลักฐานการสมัคร มายังสำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง ทาง E-mail : dmmc.coj.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: