ศาลเยาวชนจันทบุรี รับสมัครนักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ บัดนี้-18พ.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ โครงการ “เพื่อพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติด และคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล” จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ตำแหน่งนักจิตวิทยา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก – ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ Advertisement ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานคลัง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี หรือ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี https://ctbjc.coj.go.th/ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่กลุ่มงานคลัง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 30 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี หรือทางอีเมล [email protected] บัดนี้-18พ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3930 3471 ต่อ 310 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: