คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครผู้ช่วยช่างทั่วไป วุฒิ ปวช. บัดนี้-31ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (พลาธิการ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท (+ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น) – อายุ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย – คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเครื่องกล สาขาช่างยนต์ สาขาช่างก่อสร้าง และสาขาช่างเชื่อม – มีประสบการณ์งานด้านไฟฟ้าหรืองานซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปี Advertisement – มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบด้านความปลอดภัย – มีความรู้พื้นฐานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Microsoft Excel ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก […]

มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัครนักวิชาการศึกษา ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน19,500 ออกแบบกราฟฟิกได้

  สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤษภาคม 2565 สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสถาบัน (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สำนักงานผู้อำนวยการ (สังกัด ศูนย์พัฒนางานสร้างสรรค์และนวัตกรรม) สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ศาลายา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point), โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่สามารถใช้ในการนำเสนองาน หรือปรับ ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตเวปไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ได้ในระดับดี 4. สามารถเขียนโครงการบริการวิชาการหรือยุทธศาสตร์เพื่อนำเสนอหน่วยงานภาครัฐได้จะได้รับ […]

error: