สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 211 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-9พ.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม ด้วยสํานักงานศาลยุติธรรมจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติงาน อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบ คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 มติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน รายละเอียดดังต่อไปนี้ Advertisement ตำรวจศาลปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ตําารวจศาลปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี เงินเดือน 9,400 […]

ศาลยุติธรรมยุค4.0! เปิดช่องทางจ่ายค่าปรับ-ค่าธรรมเนียมใหม่ ผ่านบัตรเครดิต-เดบิต-คิวร์อาร์โค้ด

  เมื่อวันที่ 22มิถุนายน นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ศาลยุติธรรมมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลและคู่ความในคดีให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น ล่าสุด ศาลอาญาได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินต่างๆเช่นค่าปรับจำเลย ค่าปรับนายประกัน ค่าธรรมเนียม ฯด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการโอนเงินผ่าน Mobile Banking ด้วยเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทยโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ทั้งในส่วนของการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย QR Code การชำระเงินด้วยบัตรเดบิตของธนาคารกรุงไทย และการชำระด้วยบัตรเดบิตของธนาคารอื่น (ยกเว้นค่าธรรมเนียมถึงเดือนธันวาคม 2561) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความ ส่วน การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคาร จะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ชำระเงินร้อยละ 1 ของยอดเงินชำระ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป นายสุริยัณห์ กล่าวว่า นอกจากนี้เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานศาลยุติธรรมยังเดินหน้าพัฒนาการให้บริการ โดยได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศาลยุติธรรมดิจิทัล : ระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ e-Filing version 2” ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ […]

ศาลไฮเทคแล้ว!! ศาลมีนบุรีประเดิมรายแรก ติดกำไลไฮเทคคุมตัวผู้ต้องหาคดีครอบครองยาบ้า

  เมื่อวันที่ 3 มี.ค. นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดมีนบุรีสั่งติดกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเอ็ม เป็นรายแรกแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวในชั้นฝากขัง ฐานความผิดมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง เสพเมทแอมเฟตามีนและเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ วางหลักประกันเป็นเงินสด 10,000 บาท พร้อมติดอีเอ็ม ซึ่งกำไลอีเอ็มเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อลดจำนวนผู้ต้องขังและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของศาลยุติธรรม โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา นายสราวุธ กล่าวว่า ทางสำนักงานศาลยุติธรรมมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำศูนย์ควบคุมอีเอ็มตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคล สามารถระบุตำแหน่งที่อยู่และส่งข้อมูลพิกัดของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ไปยังศูนย์ควบคุม เมื่อเกิดเหตุกับอุปกรณ์ เช่น มีการทุบ ทำลาย ตัด หรือถอดอุปกรณ์โดยไม่ได้รับการอนุญาต เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสาเหตุของการเกิดสัญญาณ จากนั้นจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศาลเพื่อเสนอผู้พิพากษาพิจารณาเพื่อยกเลิกคำสั่งการปล่อยชั่วคราว และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อไป ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์  

error: