ศาลปกครอง(ส่วนกลาง) รับสมัครงานวุฒิ ปวช. สมัครทางระบบออนไลน์บัดนี้-3ก.พ.61

Advertisement   Advertisement   ศาลปกครอง (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง 2 ตำแหน่ง 1. พนักงานธุรการ (ไม่ระบุอัตรา) อัตราเงินเดือน 11,280บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท+ ค่าครองชีพศาล 4,000 บาท – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง – สำหรับวุฒิปริญญาตรี จะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต Advertisement คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2.พนักงานเดินหมาย (ไม่ระบุอัตรา) อัตราเงินเดือน 11,280บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท+ ค่าครองชีพศาล 4,000 บาท – […]

error: