ศาลปกครองสุพรรณบุรี รับสมัครจนท.ศาลปกครอง ป.ตรี 7-22ก.พ.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ตั้งแต่วันที่ 7-22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์) (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 5,000 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การบริหารสื่อสารมวลชน หรือวารสารศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-22 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ […]

error: