ศาลปกครองสงขลา รับสมัครนายช่างโยธา วุฒิ ปวส.บัดนี้-17เม.ย.66

Advertisement Advertisement   Advertisement สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท และค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 5,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิซาช่างก่สร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://admincourtsongkhla.thaijobjob.com บัดนี้–17เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: