ศาลจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

Advertisement Advertisement   ศาลจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564 สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสตูล การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,550 บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) Advertisement ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ศาลจังหวัดสตูล หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสตูล อาคารศาลจังหวัดสตูล ชั้น 2 เลขที่ 1 ถนนสินีวิถี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล พร้อมเอกสาร หลักฐานตามข้อ 5.1 ถึง 5.4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ จนถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: