ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ ค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท Advertisement สมัครด้วยตนเอง ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 3 – 15 พฤศจิกายน 2566 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31 พ.ค.64

  ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานคลินิกให้คําปรึกษาด้านจิตสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลินิกให้คําปรึกษาด้านจิตสังคม โครงการพัฒนาคลินิกให้คําปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดในระบบศาล ภายใต้มาตรการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม(Diversion) ตำาแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคลินิกให้คําปรึกษาด้านจิตสังคมประจําศาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน QR Code ท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์หมายเลข โทรศัพท์ 0 3524 1021 ต่อ 424 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: