ศาลจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ. 17-21ก.ค.66

Advertisement Advertisement   Advertisement สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,950 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถ.ราชนิกูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 17-21ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: